Màn hình Android Zestech S100J Chính Hãng

Màn hình Android Zestech S100J Chính Hãng

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px, IPS 2.5D

CPU: 8*Cortex,1,6GHz

GPU PowerVR Fentale GE832

RAM: 2GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 9.0

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

6.900.000₫ 5.900.000₫
Màn hình Zestech ZX10 tiêu chuẩn, Ram 3gb rom 32, chip 8 nhân, android 10, sản xuất 2023.

Màn hình Zestech ZX10 tiêu chuẩn, Ram 3gb rom 32, chip 8 nhân, android 10, sản xuất 2023.

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px

Bộ xử lý

Chip UIS7862
ARM Cortex-A75 1.82 GHz
ARM Cortex-A55 1.82 GHz

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

8.900.000₫ 7.900.000₫
Màn hình Android Zestech Z500 New

Màn hình Android Zestech Z500 New

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px, IPS 2.5D

CPU: Octa Core, ARM A53, 8*1.60GHz

GPU PowerVRFentale GE8322 550MHz

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

11.990.000₫ 10.000.000₫
Màn hình Android Zestech Z800 Pro slim

Màn hình Android Zestech Z800 Pro slim

Màn hình: 9/10 inch 1024x600px, IPS 2.5D

CPU ARM CoretexTM-A7MP, cores 8

GPU Mali-400 600MHz

RAM: 6GB

ROM: 64GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

11.500.000₫ 10.500.000₫
Màn hình Android Zestech Z800 New Slim

Màn hình Android Zestech Z800 New Slim

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px, IPS 2.5D

CPU: ARM CoretexTM-A7MP

GPU Mali-400 600MHz 8*2.5GHz

RAM: 4GB

ROM: 64GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

13.900.000₫ 10.500.000₫
Màn hình Android Zestech ZT22

Màn hình Android Zestech ZT22

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: Cortex-A75 2,00 GHz / Cortex-A55 1,70 GHz

GPU ARM52 2EEMC2/620MHZ, 2.0 GHz

RAM: 8GB

ROM: 128GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

17.500.000₫ 15.500.000₫
Màn hình Android Zestech S100J Chính Hãng

Màn hình Android Zestech S100J Chính Hãng

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px, IPS 2.5D

CPU: 8*Cortex,1,6GHz

GPU PowerVR Fentale GE832

RAM: 2GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 9.0

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

6.900.000₫ 5.900.000₫
Màn hình Zestech ZX10 tiêu chuẩn, Ram 3gb rom 32, chip 8 nhân, android 10, sản xuất 2023.

Màn hình Zestech ZX10 tiêu chuẩn, Ram 3gb rom 32, chip 8 nhân, android 10, sản xuất 2023.

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px

Bộ xử lý

Chip UIS7862
ARM Cortex-A75 1.82 GHz
ARM Cortex-A55 1.82 GHz

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

8.900.000₫ 7.900.000₫
Màn hình Android Zestech Z500 New

Màn hình Android Zestech Z500 New

Màn hình: 9/10 inch 1280*720px, IPS 2.5D

CPU: Octa Core, ARM A53, 8*1.60GHz

GPU PowerVRFentale GE8322 550MHz

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

11.990.000₫ 10.000.000₫
Màn hình Android Zestech Z800 Pro slim

Màn hình Android Zestech Z800 Pro slim

Màn hình: 9/10 inch 1024x600px, IPS 2.5D

CPU ARM CoretexTM-A7MP, cores 8

GPU Mali-400 600MHz

RAM: 6GB

ROM: 64GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Thẻ nhớ 32 GB

Cam hành trình, Vietmap S1

Youtube Premium

11.500.000₫ 10.500.000₫
Màn hình Android Zestech 360 bản Base

Màn hình Android Zestech 360 bản Base

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: Cortex TM A55 1,6 GHz Chip SL8581

GPU Mali-T864

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

Vietmap S1

Youtube Premium

12.900.000₫ 11.900.000₫
Màn hình Zestech liền cam 360 ZT360

Màn hình Zestech liền cam 360 ZT360

Màn hình: 9-10inch 1280*720px, IPS

CPU: Chip 8 Cortex TM A55, 1.6Ghz

GPU: Dual Core ARM Mali

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

16.900.000₫ 15.500.000₫
Màn hình Android Zestech Z800+ Base

Màn hình Android Zestech Z800+ Base

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: ARM Cortex-A75 2,00GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: Chip MT8667

RAM: 4GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Usb 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

19.000.000₫ 17.000.000₫
Màn hình Android Zestech 800+

Màn hình Android Zestech 800+

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: ARM Cortex-A75 2,00 GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: ARM52 620MHZ 

RAM: 4GB

ROM: 64GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

19.000.000₫ 17.000.000₫
Màn hình Android Zestech Z800+Pro

Màn hình Android Zestech Z800+Pro

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: Two ARM® Cortex-A75 2,00 GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: ARM52 2EEMC2/620MHZ 

RAM: 6GB

ROM: 128GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

Xem trực tuyến từ xa qua điện thoại 2 năm

 Vietmap S1

Youtube Premium

24.000.000₫ 22.000.000₫
Màn hình Android Zestech Z800Pro+ phiên bản giới hạn toàn cầu

Màn hình Android Zestech Z800Pro+ phiên bản giới hạn toàn cầu

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: Two ARM® Cortex-A75 2,00 GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: ARM52 2EEMC2/620MHZ

RAM: 8GB

ROM: 128GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 64 GB

Xem trực tuyến miễn phí 5 năm từ xa qua điện thoại

 Vietmap S1

Youtube Premium

30.000.000₫ 28.000.000₫
Màn hình Android Zestech 360 bản Base

Màn hình Android Zestech 360 bản Base

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: Cortex TM A55 1,6 GHz Chip SL8581

GPU Mali-T864

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

Vietmap S1

Youtube Premium

12.900.000₫ 11.900.000₫
Màn hình Zestech liền cam 360 ZT360

Màn hình Zestech liền cam 360 ZT360

Màn hình: 9-10inch 1280*720px, IPS

CPU: Chip 8 Cortex TM A55, 1.6Ghz

GPU: Dual Core ARM Mali

RAM: 3GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

16.900.000₫ 15.500.000₫
Màn hình Android Zestech Z800+ Base

Màn hình Android Zestech Z800+ Base

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: ARM Cortex-A75 2,00GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: Chip MT8667

RAM: 4GB

ROM: 32GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

Usb 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

19.000.000₫ 17.000.000₫
Màn hình Android Zestech 800+

Màn hình Android Zestech 800+

Màn hình: 9/10.1inch, 1280*720px, IPS FullHD - 2.5D

CPU: ARM Cortex-A75 2,00 GHz / ARM Cortex-A55 1,70 GHz

GPU: ARM52 620MHZ 

RAM: 4GB

ROM: 64GB

HĐH: Android 10

Bảo Hành

Bảo hành điện tử 2 năm

1 Đổi 1 năm đầu tiên

Quà tặng

Lắp đặt tận nhà

USB 32 GB

 Vietmap S1

Youtube Premium

19.000.000₫ 17.000.000₫
0987372054
zalo